top of page

 

Importance of vitamin D in relation to Covid-19, obesity and cancer

Vitamin D is almost completely unavailable from the sun and food. So this is certainly one aspect why it is better to take D to prevent deficiency. Also with aging, the skin has more difficulty to make D. This is especially a problem above the age of 60, which is reinforced by the use of sun protection cream. A dark complexion also has difficulty making D at a young age. Let's say because there is a biological sunscreen in it. 

 

Below are Dutch scientific facts about findings on vitamin D. It is now clear that vitamin D is indispensable for the prevention of many diseases.

 

 

In the Netherlands Obesity 14.7%

 

Overweight 50.1%, overweight children 13.2% (source Government and Healthcare)

 

Poor Lung Function Overweight people have a kind of insidious chronic inflammation throughout their body, which may also cause inflammation of the lungs. We know about vitamin D that it plays a role in the regulation of the immune system". (Source: thesis by lung specialist Willemien Thijs)

 

Researchers know that severe obesity causes an unnoticed inflammation in the body, which somehow leads to type 2 diabetes. The idea is that this inflammation starts in the fatty tissue and then gradually spreads to other important organs, such as the liver. (Source Diabetes Fund)

 

CategoryBMI value

Underweight Less than 18.5

Healthy weight 18.5 to 25

Overweight 25 to 30

Severe overweight (obesity)30 to 40

Severe overweight (morbid obesity) 40 or higher

 

Depression 5% (Source: Trimbos Institute)

 

Depression has traditionally been associated with increased levels of inflammation in the body. New research shows that specific depression symptoms such as sleep problems explain this relationship. In his innovative research, psychologist Eiko Fried refutes a popular assumption. Publication on October 28 in Psychological Medicine. (Source Leiden University)

 

Complex autoimmune diseases Source AMC.nl

Vitamin D supports antibacterial, anti-inflammatory and possibly antiviral activity. Low vitamin D status has been associated with an increased risk of upper airway infections, asthma, autoimmune diseases and various types of malignancies, such as prostate, colon and breast cancer. Source Ntvg (Dutch journal of medicine)

Belang van vitamine D ivm Covid-19, overgewicht en kanker

Vitamine D is bijna niet volledig te verkrijgen via de zon en voedsel. Dit is dus wel zeker een aspect waarom het beter is om D te slikken om tekort te voorkomen. Ook bij het ouder worden heeft de huid meer moeite om D te maken. Dit is vooral boven de 60 jaar een probleem.Dit wordt nog eens versterkt door het gebruik van zon beschermende creme. Een donkere huidskleur heeft ook op jonge leeftijd moeite met het aanmaken om D aan te maken. Laten we zeggen doordat er een biologische zonnefilter in zit. 

Hieronder staan Nederlandse wetenschappelijke feiten over bevindingen over vitamine D. Het is ondertussen duidelijk dat vitamine D onmisbaar is ter voorkoming van vele aandoeningen.

In Nederland Obesitas 14,7%

 

Overgewicht 50,1%,  overgewicht kinderen 13,2% (bron Overheid en Zorg)

 

Slechte Longfunctie Mensen met overgewicht hebben een soort sluipende chronische ontsteking in hun hele lichaam, die mogelijk ook een ontsteking van de longen veroorzaakt. Van vitamine D weten we dat het een rol speelt bij de regulatie van het afweersysteem.” (Bron Proefschrift van longarts Willemien Thijs)

 

Onderzoekers weten dat ernstig overgewicht zorgt voor een ongemerkte ontsteking in het lichaam, die op een of andere manier leidt tot diabetes type 2. Het idee is dat deze ontsteking begint in het vetweefsel en zich dan geleidelijk uitbreidt naar andere belangrijke organen, zoals de lever. (Bron Diabetes Fonds)

 

CategorieBMI-waarde

Ondergewicht Minder dan 18,5

Gezond gewicht 18,5 tot 25

Overgewicht 25 tot 30

Ernstig overgewicht (obesitas)30 tot 40

Zeer ernstig overgewicht (morbide obesitas) 40 of hoger

 

Depressie 5% (Bron: Trimbos Instituut)

 

Een depressie wordt traditioneel in verband gebracht met verhoogde ontstekingswaarden in het lichaam. Nieuw onderzoek toont aan dat specifieke depressiesymptomen zoals slaapproblemen deze relatie verklaren. In zijn innovatieve onderzoek weerlegt psycholoog Eiko Fried een populaire aanname. Publicatie op 28 oktober in Psychological Medicine. (Bron Universiteit Leiden)

 

Complexe autoimmuunziekten Bron AMC.nl

Vitamine D ondersteunt antibacteriële, anti-inflammatoire en mogelijk antivirale activiteit. Een lage vitamine D-status is in verband gebracht met een verhoogd risico op bovensteluchtweginfecties, astma, auto-immuunziekten en diverse typen maligniteiten, zoals prostaat-, colon- en borstkanker. Bron Ntvg (Nederlands tijdschrift voor geneeskunde)

bottom of page