top of page

Electric Cars and more eco trends

Welcome to the best part! Sustainability, not on the boring way! Cars, yeah there are also fancy electronic cars or maybe you prefer hybride cars if you need to drive long distances on the road. 

Electric bikes can even replace your car.... at least in the Netherlands it can! In the Netherlands I guess we have more bikes then people!

We also jump into the solar panels market! Did you look at your energy supplier?

We will also look at vegetarian meat, the organic farmer and other innovative companies. We are always adding to this site with new discoveries. Be sure to come back because the new world is makeable together with you!

 

Elektrische auto's en meer eco trends

Welkom bij het beste deel! Duurzaamheid, niet op de saaie manier! Auto's, ja er zijn ook mooie elektronische auto's of misschien heb je liever hybride auto's als je lange afstanden op de weg moet rijden. 

 

Elektrische fietsen kunnen zelfs uw auto vervangen.... tenminste in Nederland kan dat! Ik denk dat we in Nederland meer fietsen hebben dan mensen!

 

We springen ook in de zonnepanelen markt! Heb je al gekeken naar je energieleverancier?

 

We zullen ook kijken naar vegetarisch vlees, de biologische boer en andere innovatieve bedrijven. We vullen deze site steeds aan met nieuwe ontdekkingen. Kom zeker terug want de nieuwe wereld is samen met jou maakbaar!

bottom of page